บริการ

คลินิกทันตกรรมเอจีเดนทัลพลัสของเราให้บริการ ทางทันตกรรมหลากหลายด้านนะคะ ทำฟัน จัดฟัน ฟอกสีฟันขาว รากเทียม ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ใส่ฟันปลอม ครอบฟัน สะพานฟัน รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก ทำฟันเด็ก ทันตกรรมบดเคี้ยว ปัญหาข้อต่อขากรรไกร ปัญหานอนกัดฟัน นอนกรน ฯลฯ โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง และทันตแพทย์ทั่วไป จากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ ท

 

อัตราค่ารักษาทางทันตกรรม

บริการตรวจช่องปากและเอ็กซเรย์ฟัน

ตรวจฟันและปรึ 

กษาปัญหาสุขภาพช่องปาก

เอ็กซเรย์ฟัน (ฟิล์มเล็ก) ฟิล์มละ 100 บาท
เอ็กซเรย์ฟัน (ฟิล์มใหญ่) ใบหน้าด้านตรง Panoramic 500 บาท
เอ็กซเรย์ฟัน (ฟิล์มใหญ่) ใบหน้าด้านข้าง Cephalometric 500 บาท
พิมพ์ปากเพื่อการวินิจฉัย 500 บาท
ค่าปลอดเชื้อ 35 บาท

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

บริการอุดฟัน ทันตกรรมบูรณะบรการอุดฟน ทันตกรรมบูรณะ

อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงิน 1 ด้าน ซี่ละ 400-600 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงิน 2 ด้าน ซี่ละ 600-800 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงินตั้งแต่ 3 ด้านขึ้นไป  ซี่ละ 1,000-3,000 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟัน 1 ด้าน ซี่ละ 500-700 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟัน 2 ด้าน ซี่ละ 700-900 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟันตั้งแต่ 3 ด้านขึ้นไป ซี่ละ 1,000-3,500 บาท
อุดฟันด้วยคอมโพสิทสีขาวและเคลือบหลุมร่องฟัน ป้องกันฟันผุ(PRR) ซี่ละ 500-700 บาท
เคลือบหลุมร่องฟัน ป้องกันฟันแท้ผุ (Sealant) ซี่ละ 400-500 บาท
อุดปิดช่องว่างฟันห่าง ช่องละ (Diastema closure) ช่องละ 1,500-3,500 บาท
ปิดหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Composite veneer) ซี่ละ 2,500-3,500 บาท
ปิดหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Porcelain Veneer) ซี่ละ 10,000 บาท
อินเลย์/ออนเลย์ Porcelain 8,000-12,000 บาท
อินเลย์/ออนเลย์ Metal 10,000-12,000 บาท
อินเลย์/ออนเลย์ Gold 12,000-14,000 บาท
ใช้ยาชาร่วมกับการอุดฟัน 100 บาท
ทาวัสดุลดอาการเสียวฟัน 200 บาท
กรณีอุดยาก บริเวณเข้ารักษาลำบาก หรือลงลึกใต้เหงือก เพิ่มอีกซี่ละ 1,000-2,000 บาท
อุดฟันยากโดยทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมหัตการ ซี่ละ 1,500-3,500 บาท

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

บริการขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก และงานปริทันต์ 

ขูดหินปูน ขัดทำความสะอาดฟัน(และเคลือบฟลูออไรด์ เพื่อให้ฟันแข็งแรงและป้องกันฟันผุ) 800 บาท
  550 บาท
ขูดหินปูน + ขัดทำความสะอาดฟันด้วยระบบ Air Flow + เคลือบฟลูออไรด์ 1,800 บาท
  900 บาท
รักษาโรคเหงือก เกลารากฟัน บริเวณละ 800-1,200 บาท
การรักษาโรคเหงือก คือการเกลารากฟัน ขูดทำความสะอาดบริเวณที่อยู่ลึกลงไปใต้เหงือกมากๆ (แต่ละครั้งใช้เวลาในการรักษา 0.5 – 1 ชม ขึ้นกับความรุนแรงของโรคและจำนวนซี่ฟัน) การรักษาโรคเหงือก จะแบ่งออกเป็น 4 บริเวณ คือ บนขวา บนซ้าย ล่างขวา และล่างซ้าย
เกลารากฟัน ต่อซี่ 300-500 บาท
ขูดรากฟัน โดยการผ่าตัด ครั้งละ 3,000 บาท
การตัดเหงือก/ตกแต่งเหงือก(gingivoplasty,gingivectomy) บริเวณละ 2,000-3,000 บาท
การตัดแต่งเหงือก กรณียิ้มเห็นเหงือก Gummy Smile ซี่ละ 800-1,000 บาท
การตัดเนื้อยึด (frenectomy)     ครั้งละ 2,000-3,000 บาท
การผ่าตัดเปิดเหงือก (flap operation)     ครั้งละ 1,500-3,000 บาท
ศัลยกรรมกระดูก     บริเวณละ 2,500-3,500 บาท
การผ่าตัดเพิ่มความสูงตัวฟัน (Crown Lengthening) ซี่ละ 3,500-4,000 บาท
การตัดรากและผ่าซีกฟัน (Root amputation and hemisection) 3,500-4,000 บาท
การทำเฝือกชั่วคราวด้วยเรซินคอมโพสิทและลวด     ตำแหน่งละ 500 – 1,000 บาท
เหงือกปลอม แบบแข็ง ชิ้นละ 2,000 – 2,500 บาท
เหงือกปลอม แบบนิ่ม ชิ้นละ 3,500 – 4,000 บาท
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

บริการถอนฟัน  ผ่าฟันคุด  และงานศัลยกรรม

ถอนฟันธรรมดาซี่ละ 400-500 บาท
ถอนฟันซี่ยากซี่ละ 600-800 บาท
ถอนฟันโดยวิธีผ่าตัดและเย็บแผลซี่ละ 800 – 1,000 บาท
ผ่าฟันคุดที่ฝังเฉพาะในเหงือก (soft tissue impaction) 1,500-2,000 บาท
ผ่าฟันคุดที่ฝังในกระดูกบางส่วน (partial bony impaction) 3,000-3,500 บาท
ผ่าฟันคุดที่ฝังในกระดูกทั้งหมด(fully bony impaction & embedding) 4,000-4,500บาท
ผ่าฟันคุดที่ฝังในกระดูกทั้งหมดอย่างยาก 4,500-5,000 บาท
การแต่งกระดูกเบ้าฟัน (alveoloplasty)     ตำแหน่งละ 2,000-3,500 บาท
การเจาะถุงหนอง (incision and drain) 800 – 1,200 บาท
การตัดปุ่มกระดูกขากรรไกรล่าง  ข้างละ (torus mandibularis)
(ไม่รวมค่าพิมพ์ปาก+ทำ Stent 1,000-1,500 บาท)
3,500-4,000 บาท
การตัดปุ่มกระดูกขากรรไกรบน (torus palatinus)
(ไม่รวมค่าพิมพ์ปาก+ทำ Stent 1,000-1,500 บาท)
5,000-6,000 บาท
ผ่าตัดช่วยให้ฟันขึ้น (simple artificial eruption) 2,000-3,000 บาท
ผ่าตัดช่วยให้ฟันขึ้น กรณียาก (complicated artificial eruption) 3,000-4,000 บาท
ผ่าตัดปลูกกระดูกในไซนัส (ไม่รวมค่าวัสดุ)
(ค่าวัสดุประมาณ 5,000-20,000)
5,000-8,000 บาท
การปลูกถ่ายฟัน (Transplantation) ไม่รวมค่าถอนฟัน 3,000-3,500 บาท
ล้างแผล/ตัดไหม (จากคลินิกอื่น) 100 บาท

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

บริการจัดฟัน  โดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน จากมหาวิทยาลัยมหิดล

โดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ค่าจัดฟันติดแน่นแบบโลหะ 38,000-45,000 บาท
สามารถแบ่งชำระได้ ดังนี้
ครั้งที่ 1–4 ครั้งละ 3,500 บาท
ครั้งที่ 5 ขึ้นไปจนครบ ครั้งละ 1,200 บาท
ระยะเวลาการจัดฟันประมาณ 2-3 ปี แต่ละครั้งที่นัดจะห่างกัน 1 เดือน
การเตรียมตัวและค่าใช้จ่ายก่อนการจัดฟัน
ตรวจและรับคำปรึกษา
พิมพ์ปากเพื่อการวินิจฉัยจัดฟัน 1,000 บาท
เอ็กซเรย์ฟิล์มใหญ่ใบหน้าตรงPanoramin ด้วยระบบดิจิตอล 500 บาท
เอ็กซเรย์ฟิล์มใหญ่ใบหน้าด้านข้างCephalometric ด้วยระบบดิจิตอล 500 บาท
การเตรียมช่องปาก ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนและอื่นๆที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล  โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของการจัดฟัน
ค่าใช้จ่ายหลังจากถอดเครื่องมือจัดฟัน
รีเทนเนอร์ (เครื่องมือคงสภาพฟัน) บน+ล่าง 4,000 บาท
หลังจากนั้นคุณหมอจะนัดกลับมาเช็ครีเทนเนอร์อีกเป็นระยะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ค่ารักษา จัดฟันระบบดามอน 70,000-95,000 บาท
สามารถแบ่งชำระได้ ดังนี้
ครั้งที่ 1 – 2 ครั้งละ 15,000 บาท
ครั้งที่ 3 ขึ้นไปจนครบ ครั้งละ 2,000 บาท
ระยะเวลาการจัดฟันเร็วกว่า และพบทันตแพทย์น้อยครั้งกว่าการจัดฟันติดแน่นแบบโลหะ
ค่ารักษา จัดฟันเซรามิคใส 50,000 – 60,000 บาท
สามารถแบ่งชำระได้ ดังนี้
ครั้งที่ 1 – 4 ครั้งละ 8,500 บาท
ครั้งที่ 5 ขึ้นไปจนครบ ครั้งละ 1,200 บาท
ระยะเวลาการจัดฟันประมาณ 2-3 ปี แต่ละครั้งที่นัดจะห่างกัน 1 เดือน
ค่ารักษา จัดฟันแบบใสไร้เหล็ก Invisalign 150,000 – 200,000 บาท
Light Invisalign 150,000 บาท
แบ่งชำระเป็น 3 งวด งวดละ 50,000 บาท
Full Invisalign 180,000-200,000 บาท
แบ่งชำระเป็น 3 งวด งวดละ 60,000-70,000บาท
หรือแบ่งชำระเป็น 2 งวด งวดละครึ่งหนึ่ง
ค่ารักษา จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร 75,000 – 100,000 บาท
สามารถแบ่งชำระได้ ดังนี้
ครั้งที่ 1 – 2 ครั้งละ 15,000 บาท
ครั้งที่ 3 ขึ้นไปจนครบ ครั้งละ 2,000 บาท
ค่าผ่าตัด (ผ่าตัดที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ รพ.ยันฮี) 100,000 – 250,000 บาท
ปักหมุดร่วมกับการจัดฟัน ตัวละ 3,000-5,000 บาท

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

บริการฟอกสีฟันขาว

บริการฟอกสี

ฟอกสีฟันขาวในคลินิก Zoom WhiteSpeed + ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน Zoom ได้ผลดี ฟันขาวยาวนาน 13,000 บาท
ฟอกสีฟันขาวในคลินิก Zoom WhiteSpeed ! 9,500 บาท
ชุดฟอกสีฟันขาวที่บ้าน (ถาดฟอกสีบนล่าง+น้ำยาฟอกสีฟันขาว Zoom 2.4 ml. – 3หลอด) 3,900 บาท
ฟอกสีฟันขาวในคลินิก Cool Light + ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน Zoom 8,500 บาท
ฟอกสีฟันขาวในคลินิก Cool Light 4,900 บาท
ถาดฟอกสีฟันขาวเฉพาะบุคคล (บนและล่าง) 2,000 บาท
น้ำยาฟอกสีฟันขาว Zoom 2.4 ml. 700 บาท
ฟอกสีฟันตาย/ฟันไม่มีชีวิต(non-vital bleaching) ซี่ละ 3,000 บาท
การฟอกสีฟันไม่มีชีวิต ทำในกรณีฟันตาย ฟันเปลี่ยนสี เนื่องจากเคยได้รับอุบัติเหตุ หรือผุใหญ่ทะลุโพรงประสาทฟัน  โดยจะฟอกสีภายหลังจากรักษารากฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้เวลาในการรักษาประมาณ 3-4 ครั้ง

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

บริการรักษาฟันเด็ก

ถอนฟันน้ำนมซี่ละ 300-500 บาท
ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์ 500 บาท
เคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุซี่ละ 300-500 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงิน 400-800 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟันซี่ละ 500-1,000 บาท
อุดฟันด้วยคอมโพสิทสีขาวและเคลือบหลุมร่องฟัน ป้องกันฟันผุ (PRR)ซี่ละ 500-700 บาท
รักษารากฟันเด็ก (1-2 ครั้งเสร็จ)ซี่ละ 1,200-2,000 บาท
ครอบฟันเด็กซี่ละ 2,000-3,000 บาท
เครื่องมือกันฟันล้ม  สำหรับด้านเดียวของขากรรไกร 1,500-2,500 บาท
เครื่องมือกันฟันล้ม สำหรับ 2 ด้านของขากรรไกร 2,500-3,500 บาท
การปรับพฤติกรรมเด็ก  ครั้งละ 300 บาท

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

บริการรักษารากฟัน

2-3 ครั้งเสร็จ สามารถแบ่งชำระเป็นงวดๆได้
รักษารากฟันหน้าซี่ละ 4,000-6,000 บาท
รักษารากฟันกรามน้อยซี่ละ 5,000-7,000 บาท
รักษารากฟันกรามใหญ่ซี่ละ 8,000-10,000 บาท
กรณียาก (รักษาซ้ำ,คลอกรากตีบตัน,รากโค้ง,C-shape) คิดเพิ่มจากการรักษาปกติ รากละ 500-1,000 บาท
รักษารากฟันฉุกเฉิน (โดยการนำประสาทฟันที่ติดเชื้อออก ทำให้หายปวด) ซี่ละ 800-1,000 บาท
แกนฟัน Core Build up ซี่ละ 1,500-2,000 บาท

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

บริการฟันปลอมถอดได้

ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก ใส่ฟัน 1-2 ซี่ 1,500 2,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก ใส่ฟัน 3-5 ซี่ 3,000-5,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก ใส่ฟัน 6-10 ซี่ 5,000-8,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ ใส่ฟัน 1-2 ซี่ 7,000-8,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ ใส่ฟัน 3-5 ซี่ 8,000-10,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ ใส่ฟัน 6-10 ซี่ 10,000-15,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก 1ชิ้น 9,000-10,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก 2ชิ้น(บนและล่าง) 15,000-20,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากเสริมฐานโลหะ เพิ่มชิ้นละ 5,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้วอลพลาส ตกไม่แตก  เริ่มต้น 5,000 บาท
ซ่อมฐานฟันปลอม / เติมฟันเพิ่ม 500-1,000 บาท
  • ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก ใส่ฟัน 1-2 ซี่   1,500 – 2,500 บาท
  • ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก ใส่ฟัน 3-5 ซี่   3,000-5,000 บาท
  • ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก ใส่ฟัน 6-10 ซี่   5,500-7,000 บาท

  • ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

บริการใส่ฟันแบบติดแน่น

2-3ครั้งเสร็จ สามารถแบ่งชำระเป็นงวดๆได้
วีเนียร์ (เคลือบฟันเทียม porcelain veneer) ซี่ละ 10,000 บาท
ครอบฟัน/สะพานฟัน PFM  –  ด้านนอกเป็นวัสดุพอร์สเลนสีขาวเหมือนฟันธรรมชาติ สามารถเลือกเฉดสีขาวที่เหมือนกับฟันของคนไข้แต่ละคนได้ ด้านในเป็นโลหะเพื่อความแข็งแรงและแนบสนิทกับตัวฟัน  ราคาขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะที่เลือกใช้
ครอบฟัน Non-Precious  (ไม่มีส่วนผสมของทอง) ซี่ละ 7,000-8,000 บาท
ครอบฟัน Palladium-Based  (มีส่วนผสมของทอง 2%) ซี่ละ 10,000-12,000 บาท
ครอบฟัน Semi-Precious  (มีส่วนผสมของทอง 45%) ซี่ละ 12,000-14,000 บาท
ครอบฟัน High-Precious  (มีส่วนผสมของทอง 87%) ซี่ละ 15,000-17,000 บาท
ครอบฟัน All Ceramic/ Zirconia ซี่ละ  (ไม่มีส่วนผสมของโลหะ สีขาวเหมือนฟันทั้งซี่ เหมาะกับบริเวณที่เน้นความสวยงามมาก) 14,000-16,000 บาท
เดือยฟัน หลังจากรักษารากฟันเรียบร้อยแล้วแนะนำให้ใส่เดือยก่อนการครอบฟัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและทดแทนเนื้อฟันส่วนที่หายไป
เดือยฟันโลหะ/เดือยฟันสำเร็จรูป ซี่ละ 3,000-3,500 บาท
เดือยฟัน Palladium ซี่ละ 4,500-5,500 บาท
เดือยฟัน Semi-Precious ซี่ละ 5,000-5,500 บาท
รื้อครอบฟัน ซี่ละ 1,000-2,000 บาท
รื้อเดือยฟัน ซี่ละ 2,000-3,000 บาท
ซ่อมครอบฟันหรือสะพานฟัน/ยึดครอบฟันหลุด 500-1,000 บาท
ครอบฟันชั่วคราว 1,000-1,500 บาท

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

บริการรากเทียม   โดยศัลยแพทย์มหิดล

รากเทียม Implant(รวมครอบฟัน) 50,000-70,000 บาท
ผ่าตัดปลูกกระดูกในไซนัส (ไม่รวมค่าวัสดุ) 5,000-8,000 บาท
ค่าวัสดุกระดูกเทียม 5,000-20,000 บาท

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

บริการงานทันตกรรมบดเคี้ยว

พิมพ์ปากเพื่อทำชิ้นหล่อสำหรับวิเคราะห์การสบฟัน 500 – 1,000 บาท
รักษาความเจ็บปวดตามอาการ 500 – 1,000 บาท
แนะนำการบริหารกล้ามเนื้อ หรือ การทำกายภาพบำบัด 300-500 บาท
การแก้ไขการสบฟัน ครั้งละ 500 บาท
เฝือกสบฟันชนิดแข็ง (hard occlusal splint) ชิ้นละ 3,500 – 4,500 บาท
เฝือกสบฟันชนิดอ่อน (soft night guard) ชิ้นละ 3,000 – 3,500  บาท
แก้ไขปรับแต่งเฝือกสบฟัน (หลังใส่ 3 เดือน) 500 – 1,000 บาท
เหงือกปลอม (gum slip) ชิ้นละ 2,000 – 4,000 บาท
การฉีดยาบริเวณจุดทริกเกอร์ 300-500 บาท
การฉีดยาเพื่อการวินิจฉัย (diagnostic block) อาการปวดบริเวณใบหน้า-ช่องปาก 300 บาท
Neurosensory stent
สำหรับคนไข้ผู้มีปัญหาด้านปวดเส้นประสาทใบหน้า-ช่องปาก
1,000 – 1,500 บาท
วิเคราะห์การสบฟัน (occusal analysis) 500 บาท
Mouth Guard เม้าท์การ์ด สำหรับนักกีฬา 3,000-3,500 บาท

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

บริการงานบำบัดฉุกเฉิน

อุดฟันชั่วคราว เพื่อรอดูอาการ  ซี่ละ 200 – 300 บาท
งานบำบัดฉุกเฉินทางปริทันต์ เหงือกอักเสบบวม ครั้งละ   300 – 500 บาท
รักษารากฟันฉุกเฉิน (โดยการนำประสาทฟันที่ติดเชื้อออก ทำให้หายปวด) ซี่ละ 800-1,000 บาท
ยึดครอบฟันหลุด  ซี่ละ 500 – 1,000 บาท

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

บริการทันตกรรมเพื่อความงาม

 

  • อุดปิดช่องว่างฟันห่าง (diastema closure)     ช่องละ     1,500 – 3,500 บาท
  • ปิดหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน Composite Veneer  ซี่ละ 2,500 -3,500 บาท
  • ปิดหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน Porcelain Veneer  ซี่ละ 10,000 บาท
  • อินเลย์/ออนเลย์ Porcelain  8,000-14,000 บาท
  • ทำเขี้ยว / ทำเขี้ยวฝังเพชร      ซี่ละ 950 บาท !

 

 

 

คลินิกทันตกรรมเอจีเดนทัลพลัส

คลินิกทำฟัน และจัดฟัน โดยทีมทันตแพทย์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่เบอร์ 0-2434-8344 ,  091-054-6458

ทางอีเมล agdentalplus@gmail.com

สามารถเยี่ยมชม website หรือดูแผนที่ ได้นะคะ  www.agdentalplus.com

เฟสบุค  www.facebook.com/AGdentalPlus

คลินิกทันตกรรมเอจีเดนทัลพลัส ตั้งอยู่ติดกับห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้าค่ะ (อยู่ในซอยบรมราชชนนี 13 )

จอดรถได้ที่ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า / เทสโก้โลตัส ปิ่นเกล้า

เปิดทุกวัน 9.00-20.00 น.

คลินิกทันตกรรมเอจีเดนทัลพลัสของเราให้บริการ ทางทันตกรรมหลากหลายด้านนะคะ ทำฟัน จัดฟัน ฟอกสีฟันขาว รากเทียม ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ใส่ฟันปลอม ครอบฟัน สะพานฟัน รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก ทำฟันเด็ก ทันตกรรมบดเคี้ยว ปัญหาข้อต่อขากรรไกร ปัญหานอนกัดฟัน นอนกรน ฯลฯ โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง และทันตแพทย์ทั่วไป จากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

 

AG Dental Plus Clinic , where you can have more beautiful and confident smile !

 

 

 

จัดฟันโดย ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน ม.มหิดล  เดือนละ 1,200 บาท

http://agdentalplus.com/orthodontics.html

 

โปรแกรมฟอกสีฟัน ฟันขาวสุขภาพดี 5 ทางเลือก สุดคุ้ม

http://agdentalplus.com/promotions.html

 

การฟอกสีฟันขาวด้วยตนเองที่บ้าน

http://agdentalplus.com/home_whitening.html

 

คลินิกทันตกรรมเอจีเดนทัลพลัส

http://www.agdentalplus.com/

%d bloggers like this: