บริการ

คลินิกทันตกรรมเอจีเดนทัลพลัสของเราให้บริการ ทางทันตกรรมครอบคลุมทุกด้านนะคะ ทำฟัน จัดฟัน ฟอกสีฟันขาว รากเทียม ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ใส่ฟันปลอม ครอบฟัน สะพานฟัน รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก ทำฟันเด็ก ทันตกรรมบดเคี้ยว ปัญหาข้อต่อขากรรไกร ปัญหานอนกัดฟัน นอนกรน ฯลฯ โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง และทันตแพทย์ทั่วไป จากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ ทุกการรักษา ราคาพิเศษค่ะ

 

อัตราค่ารักษาทางทันตกรรม

 

บริการตรวจช่องปากและเอ็กซเรย์ฟัน

 • ตรวจฟันและปรึกษาปัญหาสุขภาพช่องปาก     ฟรี
 • เอ็กซเรย์ฟัน (ฟิล์มเล็ก) ฟิล์มละ 100 บาท
 • เอ็กซเรย์ฟัน  (ฟิล์มใหญ่) ใบหน้าด้านตรง Panoramic 500 บาท
 • เอ็กซเรย์ฟัน  (ฟิล์มใหญ่) ใบหน้าด้านข้าง Cephalometric  500 บาท
 • พิมพ์ปากเพื่อการวินิจฉัย     500 บาท
 • ค่าปลอดเชื้อ     35 บาท

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

บริการอุดฟัน ทันตกรรมบูรณะ

 • อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงิน 1 ด้าน    ซี่ละ 400 บาท
 • อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงิน 2ด้าน     ซี่ละ 600 บาท
 • อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงิน 3ด้าน     ซี่ละ 800 บาท
 • อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงินมากกว่า 3ด้าน     ซี่ละ 900 – 1,000 บาท

 

 

 

 • อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟัน 1 ด้าน     ซี่ละ 500 บาท
 • อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟัน 2 ด้าน     ซี่ละ 700 บาท
 • อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟัน 3 ด้าน     ซี่ละ  900 บาท
 • อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟัน มากกว่า 3 ด้าน     ซี่ละ  1,000 – 1,200 บาท
 • อุดฟันด้วยคอมโพสิทสีขาวและเคลือบหลุมร่องฟัน ป้องกันฟันผุ   (PRR)  ซี่ละ 500 –  600 บาท
 • เคลือบหลุมร่องฟัน ป้องกันฟันแท้ผุ  (Sealant)   ซี่ละ 400 – 500 บาท

 • อุดปิดช่องว่างฟันห่าง (Diastema closure)     ช่องละ     1,000 – 2,500 บาท
 • ปิดหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน Composite Veneer  ซี่ละ 2,500 – 3,500 บาท
 • ปิดหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน Porcelain Veneer  ซี่ละ 10,000 บาท
 • อินเลย์/ออนเลย์ Porcelain  8,000-12,000 บาท
 • อินเลย์/ออนเลย์ Metal  10,000-12,000 บาท
 • อินเลย์/ออนเลย์ Gold  12,000-14,000 บาท
 • ใช้ยาชาร่วมกับการอุดฟัน      100 บาท
 • ทาวัสดุลดอาการเสียวฟัน  200 บาท

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

บริการขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก และงานปริทันต์ 

 • ขูดหินปูน และขัดทำความสะอาดฟัน     800 บาท

          (แถมเคลือบฟลูออไรด์ เพื่อให้ฟันแข็งแรงและป้องกันฟันผุ)

            โปรโมชันพิเศษ เหลือเพียง 550 บาท

 • ขูดหินปูน + ขัดทำความสะอาดฟันด้วยระบบ Air Flow + เคลือบฟลูออไรด์     1,800 บาท

            โปรโมชันพิเศษ เหลือเพียง 900 บาท

 • รักษาโรคเหงือก  เกลารากฟัน ครั้งละ   800-1,200 บาท

 การรักษาโรคเหงือก คือการเกลารากฟัน ขูดทำความสะอาดบริเวณที่อยู่ลึกลงไปใต้เหงือกมากๆ

ใช้เวลาในการรักษา 2-4ครั้ง (แต่ละครั้ง 0.5 – 1 ชม.) ขึ้นกับความรุนแรงของโรคและจำนวนซี่ฟัน

 • เกลารากฟัน ต่อซี่  300 บาท

 • ขูดรากฟัน โดยการผ่าตัด ครั้งละ   3,000 บาท
 • การตัดเหงือก/ตกแต่งเหงือก(gingivoplasty,gingivectomy) บริเวณละ 2,000 – 3,000 บาท
 • การตัดแต่งเหงือก กรณียิ้มเห็นเหงือก Gummy Smile ซี่ละ 800-1,000 บาท
 • การตัดเนื้อยึด (frenectomy)     ครั้งละ 2,000 – 3,000 บาท
 • การผ่าตัดเปิดเหงือก (flap operation)     ครั้งละ 1,500 – 2,500 บาท
 • ศัลยกรรมกระดูก     บริเวณละ 2,500 – 3,500 บาท
 • การผ่าตัดเพิ่มความสูงตัวฟัน (Crown Lengthening)  ซี่ละ 3,500-4,000 บาท
 • การตัดรากและผ่าซีกฟัน (Root amputation and hemisection)  ซี่ละ 3,500-4,000 บาท
 • การทำเฝือกชั่วคราวด้วยเรซินคอมโพสิท     ตำแหน่งละ 500 – 1,000 บาท
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

บริการถอนฟัน  ผ่าฟันคุด  และงานศัลยกรรม

 • ถอนฟันธรรมดา     ซี่ละ 400-500 บาท
 • ถอนฟันอย่างยาก     ซี่ละ 600-800 บาท
 • ถอนฟันโดยวิธีผ่าตัดและเย็บแผล     ซี่ละ 800 – 1,000 บาท
 • ผ่าฟันคุดที่ฝังเฉพาะในเหงือก (soft tissue impaction)     1,500-2,000 บาท
 • ผ่าฟันคุดที่ฝังในกระดูกบางส่วน (partial bony impaction)     3,000-3,500 บาท
 • ผ่าฟันคุดที่ฝังในกระดูกทั้งหมด(fully bony impaction & embedding)4,000-4,500บาท
 • ผ่าฟันคุดที่ฝังในกระดูกทั้งหมด อย่างยาก     4,500-5,000 บาท
 • การแต่งกระดูกเบ้าฟัน (alveoloplasty)     ตำแหน่งละ 2,000 – 3,500 บาท
 • การเจาะถุงหนอง (incision and drain)     800 – 1,200 บาท
 • การตัดปุ่มกระดูกขากรรไกรล่าง (torus mandibularis)     2,500 – 3,500 บาท
 • การตัดปุ่มกระดูกขากรรไกรบน (torus palatinus)     3,000 – 4,000 บาท
 • ผ่าตัดช่วยให้ฟันขึ้น (simple artificial eruption)     2,000 – 3,000 บาท
 • ผ่าตัดช่วยให้ฟันขึ้น กรณียาก (complicated artificial eruption)     3,000 – 4,000 บาท
 • ผ่าตัดปลูกกระดูกในไซนัส (ไม่รวมค่าวัสดุ)     5,000 – 8,000 บาท
 • การปลูกถ่ายฟัน (Transplantation) ไม่รวมค่าถอนฟัน  3,000-3,500 บาท
 • ล้างแผล/ตัดไหม (จากคลินิกอื่น)      100 บาท

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

บริการจัดฟัน  โดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน จากมหาวิทยาลัยมหิดล

 • ค่าจัดฟันติดแน่นรวม      38,000-45,000 บาท

สามารถแบ่งชำระได้ ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 – 4   ครั้งละ   3,500 บาท
 • ครั้งที่ 5 ขึ้นไปจนครบ   ครั้งละ   1,200 บาท

คลิกเพื่อดูรายละเอียดการจัดฟัน

โปรโมชั่นจัดฟัน click !

ดูตัวอย่าง รีเทนเนอร์ หลากสี หลายลาย

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

บริการฟอกสีฟันขาว

บริการฟอกสีฟันขาว

ฟอกสีฟันขาวในคลินิก Zoom WhiteSpeed + ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน Zoom ได้ผลดีเยี่ยม ฟันขาวยาวนาน ลดจากราคาปกติ 22,000 บาท เหลือเพียง 13,000 บาท
ฟอกสีฟันขาวในคลินิก Zoom WhiteSpeed ! เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
ลดจากราคาปกติ 16,000 บาท เหลือเพียง
9,500 บาท
ชุดฟอกสีฟันขาวที่บ้าน (ถาดฟอกสีบนล่าง+น้ำยาฟอกสีฟันขาว Zoom 2.4 ml. – 3หลอด)
ลดจากราคาปกติ 6,000 บาท เหลือเพียง
3,900 บาท
ฟอกสีฟันขาวในคลินิก Cool Light + ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน Zoom
ลดจากราคาปกติ 14,800 บาท เหลือเพียง
8,500 บาท
ฟอกสีฟันขาวในคลินิก Cool Light
ลดจากราคาปกติ 8,800 เหลือเพียง
4,900 บาท
ถาดฟอกสีฟันขาวเฉพาะบุคคล (บนและล่าง)
ลดจากราคาปกติ 3,000 บาท เหลือเพียง
2,000 บาท
น้ำยาฟอกสีฟันขาว Zoom 2.4 ml.
ลดจากราคาปกติ 1,000 เหลือเพียงหลอดละ
700 บาท
ฟอกสีฟันตาย/ฟันไม่มีชีวิต(non-vital bleaching) ซี่ละ 3,000 บาท
การฟอกสีฟันไม่มีชีวิต ทำในกรณ๊ฟันตาย ฟันเปลี่ยนสี เนื่องจากเคยได้รับอุบัติเหตุ หรือผุใหญ่ทะลุโพรงประสาทฟัน  โดยจะฟอกสีภายหลังจากรักษารากฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้เวลาในการรักษาประมาณ 3-4 ครั้ง

 

โปรโมชั่น ชุดฟอกสีฟันขาวที่บ้าน  Zoom 3,900 บาท

โปรโมชั่น ฟอกสีฟันขาวในคลินิก  Zoom White Speed 9,500 บาท

โปรโมชั่น ฟอกสีฟันขาวในคลินิก  Cool Light 4,900 บาท

โปรโมชั่น จับคู่ ทั้งฟอกในคลินิก + ชุดทำที่บ้าน สุดคุ้ม ลดแล้วลดอีก คลิกเลย!!

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

บริการรักษาฟันเด็ก

 • ถอนฟันน้ำนม     ซี่ละ 300-500  บาท
 • ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์     500 บาท
 • เคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ     ซี่ละ 300-500 บาท
 • อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงิน     ซี่ละ 300-600 บาท
 • อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟัน     ซี่ละ 400-800 บาท
 • อุดฟันด้วยคอมโพสิทสีขาวและเคลือบหลุมร่องฟัน ป้องกันฟันผุ (PRR)ซี่ละ 500-600 บาท
 • รักษารากฟันเด็ก (1-2 ครั้งเสร็จ)     ซี่ละ1,000-1,500 บาท
 • ครอบฟันเด็ก     ซี่ละ 1,500-2,500 บาท
 • เครื่องมือกันฟันล้ม  สำหรับด้านเดียวของขากรรไกร     1,500 – 2,000 บาท
 • เครื่องมือกันฟันล้ม สำหรับ 2 ด้านของขากรรไกร     2,500 – 3,000 บาท
 • การปรับพฤติกรรมเด็ก  ครั้งละ 300 บาท

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

บริการรักษารากฟัน

2-4 ครั้งเสร็จ สามารถแบ่งชำระเป็นงวดๆได้

 • รักษารากฟันหน้า           ซี่ละ 3,000-4,000 บาท
 • รักษารากฟันกรามน้อย     ซี่ละ 4,000-5,000 บาท
 • รักษารากฟันกรามใหญ่     ซี่ละ 6,000-7,000 บาท
 • กรณียาก (รักษาซ้ำ,คลอกรากตีบตัน,รากโค้ง,C-shape)     คิดเพิ่มจากการรักษาปกติรากละ 500-1,000 บาท
 • รักษารากฟันฉุกเฉิน (โดยการนำประสาทฟันที่ติดเชื้อออก ทำให้หายปวด) ซี่ละ  800-1,000 บาท
 • แกนฟัน Core Build up ซี่ละ  1,000-1,500 บาท

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

บริการฟันปลอมถอดได้

 • ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก ใส่ฟัน 1-2 ซี่   1,500 – 2,500 บาท
 • ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก ใส่ฟัน 3-5 ซี่   3,000-5,000 บาท
 • ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก ใส่ฟัน 6-10 ซี่   5,500-7,000 บาท

 • ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ ใส่ฟัน 1-2 ซี่   7,000-8,000 บาท
 • ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ ใส่ฟัน 3-5 ซี่   8,000-10,000 บาท
 • ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ ใส่ฟัน 6-10 ซี่   10,000-15,000 บาท
 • ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก 1ชิ้น   9,000-10,000 บาท
 • ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก 2ชิ้น(บนและล่าง) 15,000-18,000 บาท

 • ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากเสริมฐานโลหะ เพิ่มชิ้นละ 5,000 บาท
 • ฟันปลอมถอดได้วอลพลาส ตกไม่แตก  เริ่มต้น   5,000 บาท
 • ซ่อมฐานฟันปลอม / เติมฟันเพิ่ม   500-1,000 บาท

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

บริการใส่ฟันแบบติดแน่น

2-3ครั้งเสร็จ สามารถแบ่งชำระเป็นงวดๆได้

 • วีเนียร์ (เคลือบฟันเทียม porcelain veneer)     ซี่ละ   10,000 บาท

ครอบฟัน/สะพานฟัน PFM  –  ด้านนอกเป็นวัสดุพอร์สเลนสีขาวเหมือนฟันธรรมชาติ สามารถเลือกเฉดสีขาวที่เหมือนกับฟันของคนไข้แต่ละคนได้ ด้านในเป็นโลหะเพื่อความแข็งแรงและแนบสนิทกับตัวฟัน  ราคาขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะที่เลือกใช้

 • ครอบฟัน Non-Precious  (ไม่มีส่วนผสมของทอง)   ซี่ละ  6,000 – 7,000 บาท
 • ครอบฟันPalladium-Based  (มีส่วนผสมของทอง 2%)   ซี่ละ   1o,000 – 11,000 บาท
 • ครอบฟัน Semi-Precious  (มีส่วนผสมของทอง 45%)  ซี่ละ   12,000 – 13,000 บาท
 • ครอบฟัน High-Precious  (มีส่วนผสมของทอง 87%)  ซี่ละ   14,000 – 15,000 บาท  ดีที่สุด อายุการใช้งานยาวนานที่สุด
 • ครอบฟัน All Ceramic    ซี่ละ   14,000 – 16,000 บาท  (ไม่มีส่วนผสมของโลหะ สีขาวเหมือนฟันทั้งซี่ เหมาะกับบริเวณที่เน้นความสวยงามมาก)

เดือยฟัน หลังจากรักษารากฟันเรียบร้อยแล้วแนะนำให้ใส่เดือยก่อนการครอบฟัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและทดแทนเนื้อฟันส่วนที่หายไป

 • เดือยฟันโลหะ/เดือยฟันสำเร็จรูป ซี่ละ   3,000 – 3,500 บาท
 • เดือยฟัน Palladium    ซี่ละ   4,500-5,500 บาท
 • เดือยฟัน Semi-Precious    ซี่ละ  5,000-5,500 บาท
 • รื้อครอบฟัน     ซี่ละ 1,000 บาท
 • รื้อเดือยฟัน     ซี่ละ 1,500 – 2,500 บาท
 • ซ่อมครอบฟันหรือสะพานฟัน/ยึดครอบฟันหลุด   500-1,000 บาท
 • ครอบฟันชั่วคราว  1,000-1,500 บาท

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

บริการรากเทียม   โดยศัลยแพทย์มหิดล

 • รากเทียม  Implant (รวมครอบฟัน)  60,000-70,000 บาท
 • ปลูกกระดูก  Bone Graft   30,000 บาท

***ผ่อนชำระได้  นานสูงสุด 10 เดือน *** (เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตธ.กสิกรไทย)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

บริการงานทันตกรรมบดเคี้ยว

 • พิมพ์ปากเพื่อทำชิ้นหล่อสำหรับวิเคราะห์การสบฟัน     500 – 1,000 บาท
 • รักษาความเจ็บปวดตามอาการ  500 – 1,000 บาท
 • แนะนำการบริหารกล้ามเนื้อ หรือ การทำกายภาพบำบัด  300 – 500 บาท
 • การแก้ไขการสบฟัน     ครั้งละ 500 บาท
 • เฝือกสบฟันชนิดแข็ง  (hard occlusal splint)     ชิ้นละ 3,500 – 4,500 บาท
 • เฝือกสบฟันชนิดอ่อน (soft night guard)     ชิ้นละ 3,000 – 3,500  บาท
 • แก้ไขปรับแต่งเฝือกสบฟัน (หลังใส่ 3 เดือน)     500 – 700 บาท
 • เหงือกปลอม (gum slip)     ชิ้นละ 2,000 – 2,500 บาท
 • การฉีดยาบริเวณจุดทริกเกอร์     300 – 500 บาท
 • การฉีดยาเพื่อการวินิจฉัย (diagnostic block) อาการปวดบริเวณใบหน้า-ช่องปาก      300 บาท
 • Neurosensory stent สำหรับคนไข้ผู้มีปัญหาด้านปวดเส้นประสาทใบหน้า-ช่องปาก      1,000 – 1,500 บาท
 • วิเคราะห์การสบฟัน (occusal analysis)     500 บาท
 • Mouth Guard เม้าท์การ์ด สำหรับนักกีฬา     3,000 3,500 บาท

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

บริการงานบำบัดฉุกเฉิน

 • อุดฟันชั่วคราว เพื่อรอดูอาการ     ซี่ละ 200 – 300 บาท
 • งานบำบัดฉุกเฉินทางปริทันต์ เหงือกอักเสบบวม     ครั้งละ 200 – 500 บาท[
 • รักษารากฟันฉุกเฉิน     ซี่ละ  800-1,000 บาท   (โดยการนำประสาทฟันที่ติดเชื้อออก ทำให้หายปวด)
 • ยึดครอบฟันหลุด     ซี่ละ 500 – 1,000 บาท

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

บริการทันตกรรมเพื่อความงาม

 • อุดปิดช่องว่างฟันห่าง (diastema closure)     ช่องละ     1,000 – 2,500 บาท
 • ปิดหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน Composite Veneer  ซี่ละ 2,500 -3,500 บาท
 • ปิดหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน Porcelain Veneer  ซี่ละ 10,000 บาท
 • อินเลย์/ออนเลย์ Porcelain  8,000-14,000 บาท
 • ทำเขี้ยว / ทำเขี้ยวฝังเพชร      ซี่ละ 1,000 – 2,000 บาท

โปรโมชั่น ทำเขี้ยว / ทำเขี้ยวฝังเพชร  วันนี้ เพียง 950 บาท เท่านั้น

 

 

คลินิกทันตกรรมเอจีเดนทัลพลัส

คลินิกทำฟัน และจัดฟัน โดยทีมทันตแพทย์คุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่เบอร์ 0-2434-8344 ,  091-054-6458

ทางอีเมล agdentalplus@gmail.com

สามารถเยี่ยมชม website หรือดูแผนที่ ได้นะคะ  www.agdentalplus.com

เฟสบุค  www.facebook.com/AGdentalPlus

คลินิกทันตกรรมเอจีเดนทัลพลัส ตั้งอยู่ติดกับห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้าค่ะ (อยู่ในซอยบรมราชชนนี 13 )

จอดรถได้ที่ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

เปิดทุกวัน 9.00-20.00 น.

คลินิกทันตกรรมเอจีเดนทัลพลัสของเราให้บริการ ทางทันตกรรมครอบคลุมทุกด้านนะคะ ทำฟัน จัดฟัน ฟอกสีฟันขาว รากเทียม ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ใส่ฟันปลอม ครอบฟัน สะพานฟัน รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก ทำฟันเด็ก ทันตกรรมบดเคี้ยว ปัญหาข้อต่อขากรรไกร ปัญหานอนกัดฟัน นอนกรน ฯลฯ โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง และทันตแพทย์ทั่วไป จากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

ทุกการรักษา ราคาพิเศษค่ะ

AG Dental Plus Clinic , where you can have more beautiful and confident smile !

 

ดูความรู้สึกผู้มา รับบริการทางทันตกรรมที่คลินิกเอจีเดนทัลพลัสได้ที่นี่ค่ะ

http://agdentalplus.com/fanclub.html

 

จัดฟันโดย ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน ม.มหิดล  เดือนละ 1,200 บาท

http://agdentalplus.com/orthodontics.html

 

โปรโมชันฟอกสี ฟันขาวสุขภาพดี 5 ทางเลือก สุดคุ้ม

http://agdentalplus.com/promotions.html

 

การฟอกสีฟันขาวด้วยตนเองที่บ้าน

http://agdentalplus.com/home_whitening.html

 

สินค้าทันตกรรมเพื่อสุขภาพฟันขาวแข็งแรง

https://agdp.wordpress.com/2010/03/18/dentalshop/

 

คลินิกทันตกรรมเอจีเดนทัลพลัส

http://www.agdentalplus.com/

Advertisements
%d bloggers like this: